handfasting svatebni ritual

Handfastingová stuha / šňůra jako symbol manželského svazku

 

Zlatým hřebem svatebních rituálů bývá tzv. „Handfasting“ – svazování rukou.

 

Nezbytným doplňkem pro něj je právě handfastingová stuha nebo speciální šňůra.

 

Co to je?

Handfastingová šňůra je tvořena ze stuh, nebo spletených provázků, a používá se k doslovnému „svázání“ snoubenců k sobě během obřadu.

 

Jak handfasting probíhá?

Ženich a nevěsta stojí naproti sobě/ vedle sebe a šňůra se omotá nebo uváže kolem jejich spojených rukou, což představuje spojení jejich životů a stvrzení jejich svazku. Tímto rituálem manželé dávají najevo své sjednocení, soulad a závazek ke společnému životu.

Uzel, který se často na šňůře dělá, představuje jednotu páru. V pohanských a Wicca tradicích tvoří ovinutá šňůra symbol nekonečna, který značí jejich trvalé spojení, ale existuje mnoho různých způsobů, jak šňůru uvázat.

 

Co se šňůrou po svatbě?

Po svatbě nebo obřadu se většina párů rozhoduje ponechat si šňůru s uzlem jako symbol vzájemné oddanosti a sounáležitosti a často stejnou šňůru znovu používají při oslavách výročí nebo při obnovování slibu.

Některé páry si šňůru vystavují v rámečku a někteří lidé věří, že přítomnost šňůry přináší požehnání do jejich domova.


Share This