Zásady ochrany osobních údajů

Při komunikaci s Vámi pracujeme se třemi údaji: Vašim jménem, e-mailovou adresou a telefonním číslem, na kterém si přejete být kontaktováni. Nikam dál je nešíříme. Tyto údaje zůstávají uloženy v e-mailu, který je provozován v cloudovém prostředí Office365. To splňuje nejvyšší standardy ochrany. Všechna zařízení chráníme hesly, biometrickými údaji a šifrováním, takže i při jejich krádeži je nemožné se k vašim údajům dostat.

Poskytnuté fakturační údaje používáme pouze k fakturaci služeb, které jste si objednali. Vaše objednávky i vystavené faktury jsou uloženy v cloudovém prostředí Office365.


Share This