Tento rozhovor vznikl jako podklad pro článek v Cosmopolitanu v říjnu 2021. Jak už to tak bývá, použilo se jen pár vět. Pokud ale uvažujete o rituálu, mohou Vám následující řádky pomoci se rozhodnout.

Jsme dvě. Každá z nás má naprosto odlišný pracovní i soukromý život. Hodně toho díky tomu vnímáme odlišně, občas i rituály samotné. Je to velká výhoda, protože ve skupinách lidí, pro které rituály připravujeme, bývají zástupci obou našich životních stylů. 

Spojujeme nápady, zkušenosti, postupy. Občas pracujeme samostatně, občas spolu. Dokážeme všechny propojit tak, aby se cítili uvolněně a přirozeně, “nehráli divadlo”, ale více či méně aktivně prožívali jeden hlavní příběh – příběh toho, komu je rituál určený. 

Bez ohledu na to, jak je skupina velká nebo jaké je téma rituálu, každý účastník ho bude prožívat úplně jinak. Něco si budou pamatovat všichni stejně, hodně se bude lišit podle toho, kdo bude zážitek vyprávět.

Proč jsou obecně rituály potřeba? S čím nám pomáhají?

Vendulka: „Vnímám, že potřeba zastavit se, uctít a oslavit důležité změny a milníky v našich životech je nám přirozená, stejně jako touha prožít něco speciálního, magického a posvátného.

Stále se udržují tradice oslavy svateb a pohřbů, v křesťanství třeba i křtiny, z předsvatebních rituálů vzešla “rozlučka se svobodou”, nebo slavíme každý rok narozeniny, nebo důležité momenty cyklu ročních období – Velikonoce, Vánoce. Současné oslavy jsou však spíše založené na jídle, pití a předmětech (darech), než na uvědomění, co přesně slavíme a co pro nás daná změna znamená.

Rituály nám toto uvědomění a vědomé zastavení dopřávají. Dovolují nám na chvíli vnímat prvek posvátna, tedy spojení s tím, co nás přesahuje. Z obyčejného dělají neobyčejné.

Pomáhají nám pouštět to, co končí, co už nám neslouží, naše strachy a obavy, a přijímat do života to nové, co přichází, s plným uvědoměním toho, o co přicházíme, i co získáváme. Dávají nám prostor prožít emoce, které jsou s touto změnou spojené, i zažít podporu našich blízkých i důvěru v sebe sama, že tuto změnu zvládnu. 

Rituály kola roku, tedy ty, spojené s cykly a proměnami přírody, nám pomáhají propojit se s přirozenými cykly a zákonitostmi života.“

Čím to je, že začaly být zase tak populární? Chybělo nám to?

Martina: „Podívejte se na to, jak žijeme. Na to tempo. Důležitá je výkonnost, úspěchy jsou považované za samozřejmost a díky tomu se pomíjejí, neustále se poukazuje na neúspěchy. V honbě za úspěchem zítřejšího dne si zapomínáme všímat toho, co se stalo dnes, co se povedlo, čím byl dnešní den zvláštní pro nás nebo naše blízké. V běhu každodenní realitou stihneme překotně dospět, založit rodinu, zestárnout a zemřít. Tradiční rodina už v podstatě neexistuje. Odpojili jsme se od rytmů přírody, od přirozeného rytmu lidského vývoje, dospívání, dozrávání, moudření a odcházení. A nedělá nám to dobře.

Podvědomě hledáme cesty, jak se o malý kousek vrátit. Sami k sobě. Zastavit se a opravdově, hluboce si uvědomíme, že jsme právě teď součástí ZMĚNY v našem životě, nebo v životě někoho blízkého. Okamžik přechodu do další etapy. Okamžik našeho vlastního vnitřního přerodu. Rituály jsou jedním z takových návratů sami k sobě.

Většinou se nám o rituály hlásí ženy. Jsou mnohem vnímavější k cyklům, které život přináší. Asi i proto jsou zatím výrazně rozšířenější ženské rituály. „

Jak často rituály provádět, abychom to třeba “nepřehnali”?

Přechodové rituály jsou většinou opravdu velké a trvají několik hodin. Záleží na příležitosti – zda se jedná o některou z oslav Kola roku nebo Životní rituály. Pokud je připravují zkušené průvodkyně, budete pravděpodobně intenzivně vnímat mystičnost celého procesu i atmosféry. Zjistíte, že tvrzení, že se jedná o kostýmované divadlo pro diváky, které předvádí parta střelených esoteriček v touze vydělávat peníze, má s pravdou společného skutečně pramálo. 

Na přechodový rituál ale čekat nemusíte – začněte sami. S každodenními malými osobními rituály to přehnat snad ani nejde – můžete si dopřát rituální očistnou koupel, můžete rituálně uklízet, vařit, nebo i pěstovat plodiny na zahrádce… Nebo se rituálně milovat. Rituálem pro maminku s dcerou může být každoměsíční nebo každoroční procházka po oblíbených místech se zastávkou na zmrzlinu. Nebo pravidelné setkání rodiny všech členů rodiny – bez ohledu na to, zda zrovna jsou nebo nejsou nějaké svátky. Úcta, posvátnost a plné prožití přítomného okamžiku není na škodu nikdy. 

Nejlepší scénáře rituálů často píše první společný zážitek. A mnohem důležitější než to, zda bude rituál probíhat podle nějakých “pravidel”, je to, že se odehraje v našich myslích a srdcích. 

Jak jste se k rituálům dostaly? Proč jsou pro vás osobně důležité?

Vendulka : „Dlouhá léta pracuji se ženami. K rituálům jsem se dostala přes tanec, práci s pánevním dnem a emocemi v těle a objevování ženské energie a cykličnosti. Vnímala jsem, že nevěnujeme dostatek pozornosti nejen důležitým předělům našeho života, ale i každodenní péči o tělo a duši a v dnešní uhoněné době nestíháme plně prožívat a uvědomovat si, co se nám to vlastně děje. Přes práci s cykličností jsem více začala vnímat i propojení s cykly života, přírody, nebo Luny. A to mi otevřelo dveře i k ženským rituálům a výcviku Kněžka bohyně.“

Martina: “ Většinu dospělého života se pohybuji mezi manažery, lidmi v kancelářích a podnikateli. Pracuji na volné noze jako inspirátor, konzultant, kouč, mentor a postrkující šťoura. Celou tu dobu vnímám tu zvětšující se propast mezi tím, kam nás současná společnost tlačí, a kde je nám hluboce, vnitřně dobře. Rituály jsou báječnou, snadno realizovatenou cestou, jak pro ty, kdo chtějí, na chvíli pohodlně a přirozeně zastavit čas. Dopřát jim pár nádechů a výdechů v “jiném světě”, který si společně na chvíli vytvoříme, a pak ho zase necháme odplynout v čase. Uvolnit se a hrát si, ale zůstat při tom zcela pravdiví, upřímní a otevření sami k sobě, druhým, přírodě, vesmíru… Tyhle chvíle toho dokáží v každém z nás nečekaně hodně změnit.

Kdo za vámi chodí, s jakými problémy/nedostatky/starostmi?

Vendulka: „Rituály ode mne zatím chtějí především lidé, kteří chtějí zvědomit, oslavit a uctít důležité změny ve svých životech. Často připravuji předporodní a poporodní rituály, rituály pojmenování dítěte a rituály Menarché, které nádherně opečovávají naše ženství a ženskou energii a přijetí vlastního cyklu i ženských projevů našeho těla. Méně rituálů se věnuje řešení nějakého problému, ale i to samozřejmě lze – můžete jej využít třeba pro zpracování rozchodu, nebo při poporodním rituálu trauma z porodu.“

Martina: “ Asi nejoblíbenější u mých klientů jsou rozchodové a handfastingové (svatební) rituály. Výborné protipóly. A zároveň dokonalá cesta, jak se naučit chápat podstatu Životního rituálu.

U rozchodových rituálů se vědomě loučíme s tím krásným i tím špatným ve vztahu. Vědomě ho samy v sobě ukončujeme, abychom mohly jít dál svobodní a připravení otevřít novou kapitolu svého života. Vyřešená minulost neznamená zdaleka jen formální závazky. Největší balvany vláčíme hluboko uvnitř. A dokud je nenecháme ležet u cesty, daleko nedojdeme.
U svatebních rituálů spojujeme několik pramenů energie do jednoho svazku. Ať už s formálním posvěcením, nebo bez něj, jsou tyhle oslavy nádherným mezníkem vztahu dvou lidí. Většinou vypadají úplně jinak než běžná svatba. Připravujeme je i jako obnovu manželského slibu. Existuje řada variant, jakými můžeme rituál připravit. A fantazii se tady žádná zásadní omezení nekladou.“

Jaké druhy rituálů existují? V čem jsou jedinečné? S čím mi mohou pomoci? 

Dá se říci, že existují čtyři hlavní okruhy, do kterých můžeme rituály rozdělit: Přechodové rituály (alias důležité životní mezníky), rituály “Kola roku”, rituály Luny, a pak rituály všedního dne.

První okruh označuje zásadní okamžiky nebo období našich životů, které nám často “obrací život naruby”. Život ženy se dělí do období Dítěte, Dívky, Milenky, Matky, Královny a Vědmy/Stařeny. Provází ho řada událostí, mezi které patří první menstruace (rituál Menarché), první sex, rozlučka se svobodou před svatbou, svatba, početí, porod, přechod… ale i další. Každou z těchto událostí může provázet rituál.  Rituály kola roku jsou oslavami důležitých změn v přírodě – ať už jarní a zimní rovnodennost,  Hromnice, Velikonoce, Beltaine, Dožínky, Dušičky… Setkání s Lunou? Energii měsíce jsme už od pradávna využívaly k podpoře svých záměrů, přání a plánů a naopak k pouštění a opouštění toho, co nám už neslouží.  A nakonec tu máme každodenní rituály. Zastavit se a uvědomit si tok života kolem nás můžeme kdykoliv. Při vaření, úklidu nebo při odpolední kávě. Důležité není, zda trvají minutu nebo hodinu. Podstatná je to, co cítíme uvnitř.

Trochu konkrétněji…

Rituál Menarché (rituál první menstruace) sice patří k dospívání, ale řada žen se ho rozhodne absolvovat v dospělosti. Pomáhá navazovat nebo léčit vztah k ženství, k vlastnímu tělu a jeho cyklickým projevům. Vendulka jako menstruační koučka učí ženy menstruaci vnímat jako výjimečnou, důležitou a přirozenou součást života ženy. Změna vztahu a trochu odlišný způsob práce s vlastním tělem v průběhu cyklu u řady žen úspěšně odstraňuje bolestivé projevy.

Rituál nevěsty je obdobou klasické rozlučky se svobodou. Někdy probíhá přímo před svatbou v rámci příprav na obřad.  

Svatební nebo také handfastingové rituály dělají ze svatby něco posvátného a plného emocí. 

Předporodní rituály pomáhají ženám zvědomit důvěru ve své tělo a celý proces porodu a ucítit podporu těch, které k rituálu přizve. Při poporodním rituálu může žena zpracovat zážitek z porodu, oslavit své tělo, které na svět přivedlo nový život a uvědomit si podporu blízkých žen.  U těchto rituálů je velmi důležitý i prvek péče – ženy nám často říkají, že se po rituálu cítí plné energie a důvěry v sebe.

Dlouhá řada rituálů v ženském životě je spojena s dětmi. Začněme rituálem pojmenování dítěte. Pokračovat můžeme ale nástupem do školky, do školy, dokončením školy, prvním zaměstnáním, přestěhováním do vlastního bydlení… 

Nádherný je rituál královny, určený ženám v období přechodu. Končí období Matky, plné plodnosti a intenzivní starosti o děti. Začíná ale další krásná etapa, ve které naplno využijeme nabytou moudrost a sklízíme plody, které jsme zasely.

Rituál může provázet i další mezníky – třeba stěhování (odevzdání původního a zasvěcení nového bydlení), změnu zaměstnání (čeho se chceme vzdát a co nového chceme vnést do svých životů). Rozchodové rituály pomáhají uzavřít jednu vztahovou etapu, abychom mohli otevřít další – bez nahromaděných křivd a s narovnaným sebevědomím.

Možností je mnoho. Podstatné je, co kdo z nás jako zásadní a důležitou změnu vnímá. 

Na co si dát pozor? Můžeme si při jejich provádění nějak uškodit? 

Záleží na tom, do jaké budete chtít jít hloubky. Pokud se maminka rozhodne udělat si s dcerkou rituál oslavy vstupu do školky, mohou si uškodit maximálně nevhodným občerstvením nebo použitím neodstranitelných barev při kreslení (při rituálech často kreslíme na tělo).

Každý, kdo někdy pracoval s energií, zná základní pravidlo, že není dobrý nápad jakkoliv manipulovat životem druhého člověka bez jeho vědomí a přímého souhlasu. Tyhle pokusy se vrací jako bumerang. Se stejnou jistotou a silou, s jakou ho vyšleme. A dokonce i když to “myslíme dobře”. Mnohem efektivnější je držet se teorie “Změň sám sebe, a změní se život kolem Tebe”. 

Jak rituály probíhají? 

Tradiční přechodový rituál má svá rámcová pravidla. Pracujeme s energií čtyř elementů neboli živlů. Jejich pořadí se liší podle toho, zda rituálem stavíme něco nového, nebo rušíme něco, co už neslouží. Každý živel dává možnost něco odevzdat a o něco požádat.

Vzduch přináší podporu předků a očištění našich strachů, obav a další zátěže, která nám může bránit v tom, abychom se posunuli dál. Živel ohně nám pomáhá buď ještě spálit to, co nezvládl očistit vzduch a slouží i k zvědomění našich přání, záměrů a toho, co chceme, aby nám v životě “hořelo a svítilo”. Voda působí jemně, ale vytrvale – uvolní proudy emocí. Pokud vyčistíme řečiště, připluje nová energie. Země ukotvuje energii rituálu do hmoty. 

Součástí práce s živlem země bývá i rituální předmět, který si z rituálu účastníci odnášejí a ve kterém zůstane jeho “otisk” (prstýnky nebo stužky u svatebních rituálu). 

Pokud je rituál připraven pro jednu ženu, přechází často do fáze péče o tělo. Pomocí doteků (masáž, rituální tetování hennou, péče o vlasy atd) fixujeme energii rituálu do těla. Většina žen tuhle část rituálu vnímá jako velmi posilující a podporující.

Je potřeba se na rituály nějak připravovat? 

Abychom se všichni namísto skutečného rituálu necítili jen jako účastníci nepovedeného divadelního kusu, je třeba
Ujasnit si záměr.

  1. Chci do svého života vnést něco nového? Nebo nechat něco odejít?
    Chci to udělat sám, s rodinou, přáteli, v malé, a nebo velké skupince lidí?
  2. U větších skupin lidí zajistit dostatečnou organizační přípravu.

Menší rituály umíme připravit téměř okamžitě.
Před větším rituálem probíhají 1- 2 schůzky nebo online video setkání, na kterých si ujasňujeme záměr, a hledáme optimální formu. Jakou má představu ten, pro koho je rituál určený? Kolik lidí se bude účastnit? Nakolik budou chtít být aktivní? Jaké budou třeba rekvizity, abychom mohli bezpečně a komfortně provést vše, co bude v plánu? 

Společně vystavíme základní – rámcový – scénář, kterého se budeme držet. Díky tomu na nic podstatného nezapomeneme, ale zůstane i dost prostoru pro kouzlo okamžiku.

Pro koho třeba nejsou vhodné? A který z nich je podle vás nejdůležitější – pokud bychom si měli vybrat jeden?

Přechodové rituály jsou vhodné pro každého. Záleží jen na formě, jakou jim dáme. A nejdůležitější bude pro každého člověka jiný rituál. Tady neexistují pravidla a žádnou roli nehrají ani statistiky. Každý z nás je unikátní osobnost.

Co rituály s účastnicemi dělají? Jak se třeba cítí po skončení rituálu?

Po každém rituálu vnímáme především dojetí, radost, větší klid a sebedůvěru, lehkost a podporu. Po párových rituálech přichází větší pocit partnerské sounáležitost, vědomí oboustranné podpory a totální dojetí. 

Klientky říkají, že se přestávají cítit samy, zvědomují si sílu napojení na své blízké, ať už je to rodina nebo přátelé. Krásné, bezpečné, uvolněné prostředí umožňuje se plně otevřít a sdílet. 

Pocity přetrvávají dlouho. Mnoho klientek se po prvním rituálu vrací a společně připravujeme další. Není výjimkou, že rituál Menarché připravujeme pro ženy, které už porodily děti, nebo že chystáme rozchodový rituál s partnerem, se kterým už žena není řadu let, ale ještě se z něj nedokázala zcela vnitřně vyvázat. Důležité není ani pořadí, ani věk, jen záměr.

Můžeme rituály nějak “zjednodušit” a provádět je sami doma?

Určitě ano! Jak už jsme několikrát řekly – důležitý je záměr. 

Zkuste začít malými, každodenními rituály pro hezčí den. Inspirujte se rituály souvisejícími s fázemi Luny. A nebo si postavit vlastní rodinný rituál. Tipů na oslavu svátků Kola roku je celá řada – většinou stačí soustředit se na duchovní podstatu oslavy namísto té cateringové  :- )

 


Share This