Tanec je život. Dáte-li si ruku na srdce, ucítíte rytmus života, který vede k tanci celé vaše tělo. Dokud tanec buněk, dechu, krve v našem těle pokračuje, jsme naživu.

Již od nepaměti byl prostředkem k naladění se na sebe a své tělo, dech, lidské biorytmy, cykly přírody, vesmíru i mezi lidskými bytostmi navzájem. Můžete pomocí něj vyjádřit své emoce, vyprávět příběhy, dosáhnout transovních a extatických stavů, duchovní síly, sebevyjádření, potěšení, radosti a vytvářet propojení a sounáležitosti mezi lidmi.

Prostřednictvím rytmu a hudby objevujeme tanec v sobě, který žije v každé buňce našeho těla a probouzí v nás cosi primárního a přirozeného, pomáhá nám vynést na povrch moudrost našeho těla. Tanec nám pomáhá se s touto moudrostí propojit a naslouchat tomu, co nás má naše tělo naučit. V naší kultuře jsme již příliš dlouho odpojeni od skutečné moudrosti našeho těla i těla Matky Země – přírody. Skrze tanec se můžeme znovu dostat do kontaktu se svou vnitřní inteligencí a intuicí a naslouchat jejímu hlasu.

Tanec doprovází lidstvo od jeho prvopočátků.  Dnes je pro nás tanec především zábavou, jeho kořeny jsou ale mnohem hlubší. Byl nejvyšším výrazem spirituality, i formou komunikace mezi lidmi a bohy. Po celá tisíciletí pomáhá lidem zažívat existenci jiných než jen fyzických světů. Vědci tvrdí, že impulsy k tanci se objevovaly už dávno předtím, než se naši předkové vyvinuli v člověka: sloužil k propojení se s živly, s duchem přírody, později s bohy, jako forma léčení, nebo jako součást přechodových rituálů. Stal se nedílnou součástí duchovních shromáždění a obecně společenských událostí, a před  vznikem řeči a její psané formy sloužil k předávání příběhů, proroctví i zákonů. Nejstarší důkaz o existenci tance můžeme najít v Indii (skalní úkryty Bhimbetka), kde byly nalezeny zhruba 9000 let staré jeskynní malby zobrazující tehdejší život, mimo jiné právě tanec. Dalšího rozšíření se dočkal v Egyptě při náboženských rituálech.

Tanec je neoddělitelně spjat s rytmem a hudbou. Odnepaměti byl provázen tleskáním, dupáním a hrou na jednoduché hudební nástroje (dřevěné tyčky, chrastidla, bubínky). A samozřejmě zpěvem. To vše ještě podpoří energii tance. Proto doporučuji mít zásobu vhodné hudby, popěvků i jednoduchých hudebních nástrojů.

Říká se, že Bohyně sama byla tanečnice, která tancem oslavovala cykly roku i života. U ní začíná posvátný tanec. Možná právě proto je hudba a tanec po celém světě hlavní formou jejího uctívání. V řecké mytologii se bohyně Eurynome, zrodila nahá z prvotního chaosu a hned začala tančit. Její tanec oddělil světlo a tmu, moře a oblohu a zrodil se z něj vítr, který započal její proces tvoření světa. Mezi další tančící bohyně patří Isis a Bastet (Egypt), Ishtar (Babylon), Bharati a Sarasvati (Indie), Tara (Tibet), Tutu Pele (Havaj), Kybele (Řím).

TANEČNÍ RITUÁLY

Rituál v podobě tance můžete využít pro mnoho různých účelů. Můžete jím podpořit léčení, přijetí svého těla, vyjádření emocí, napojení se na přírodní cykly, přechodové rituály… Můžete se krásně obléci a nazdobit, a nebo tančit jen tak. A nebo tančit nahá, stejně jako Eurynome. Taneční rituál nám připomíná, že život začíná (aktivace), je prožit (pohyb) a končí (finále a návrat do klidu), to vše s připomínkou posvátna.

Tanec Bohyně není spojen s žádným náboženstvím ve smyslu, jak jej známe. Je způsobem, jak se dostat do kontaktu se Zdrojem, plynutím, ženskostí, intuicí…Je meditací v pohybu a příležitostí ke sdílení a posílení vazeb v komunitě. Můžete jej tančit jak samy, tak ve skupině. Můžete tančit její různé aspekty (lovkyně, strážkyně krbu, nositelka světla…), nebo archetypy (Panna, Matka, Stařena). Přizváním či ztělesněním energie Bohyně – aspektu, na který se chcete v rituálu zaměřit, nebo který chcete podpořit – můžete tanci vdechnout posvátnost.

Každá tanečnice je nádherná. Ať máte jakoukoliv velikost, váhu, tvary, nebo věk, vždy naleznete i odpovídající ztělesnění Bohyně. Tím můžeme bourat předsudky týkající se ženského těla a vzhledu.

U tance Bohyně je důraz především na oblasti pánve, bříška a boků – roztančením pánve roztančíte také centrum své energie, kreativity, plodnosti a emocí.

TANEC V RITUÁLECH

Tanec lze přirozeně zapojit do jakéhokoliv rituálu. Tancem můžete povzbudit energii v těle, propojení všech, kdo se rituálu účastní, přizvání aspektu Bohyně do rituálního kruhu, nebo přizvání a ztělesnění živlů v rituálu. Připojuji trochu inspirace, jakými pohyby, rekvizitami, barvami a hudbou daný živel podpořit.

TANEC ŽIVLŮ

Voda

Pohyby: vlnivé – osmičky, kroužky, vlny tělem – vláčné, hadí, tekuté pohyby
Hudba: Carolyn Hillyer – Turquoise lady, Omnia – Moon
Barva: odstíny modré
Rekvizity: miska s vodou, pohár s vínem/nápojem, závoje evokující vlnění a šplouchání vody

Oheň

Pohyby: evokující šlehání plamenů, doutnání, vášnivé, rychlé, prudké, inspirace flamencem, rychlé pohyby boků, podupy, akcenty
Hudba: španělská, cikánská, balkánská, temperamentní – např. Manuel de Falla: Ritual Fire Dance, Vangelis – Chariots of fire
Barva: rudá, oranžová
Rekvizity: svíčky, ohnivý orb, ohnivé vějíře, pochodeň, lucerna, lampa

Země

Pohyby: zemité, těžké, důraz na propojení se zemí skrz chodidla, nohy, pohyby pánví směřující dolu, pocit zakořenění a růstu vzhůru, stability, pevnosti, inspirace africkým tancem
Hudba: bubny – např. Tautumeitas – Raganu Nakts, Bounce – Solace
Barva: hnědá, cihlová, tmavě zelená, žlutá
Rekvizity: miska s hlínou, květiny, větvičky, kamínky, krystaly, jednoduché hudební nástroje (chřestidla, hůlky, bubny)

Vzduch

Pohyby: lehké, vzdušné, vířivé – otočky, máchání paží, na špičkách, hodně po prostoru, důraz více na horní část těla a paže
Hudba:  Hijo de la luna – Mecano, Air – J.S. Bach
Barva: bílá, šedá, stříbrná
Rekvizity: hedvábný závoj/vějíře, péřový vějíř, křídla bohyně Isis, ptačí pera, vykuřovadla, kadidelnice, vonné tyčky

Více k tématu tance a rituálů naleznete v chystané knize Novodobých rituálů ceremonialistek z kruhu Kněžka bohyně.

 


Share This