Beltain (noc z 30.dubna na 1.května)
svátek plodnosti a lásky, dnes „pálení čarodějnic“.
 

BELTAIN / VALPURŽINA NOC – 1. MÁJ

Beltain je jeden z pohanských svátků, ve kterém oslavujeme příchod jara a návrat plodnosti v přírodě.
Tradičně se slaví 1. května, ale astrologicky může nastat i několik dní po tomto datu.
Rituály Beltainu se často zaměřují na témata plodnosti, nového života a očekávání příchodu letního období.
 

CO VLASTNĚ JE BELTAIN?

Beltain je pohanský svátek, který se slaví 1. května a připomíná konec zimy a začátek léta. Je to doba, kdy se síla Boha a Bohyně vyrovnává a mužská a ženská energie se spojuje.
Svátek oslavuje jejich posvátné spojení prostřednictvím tradic, jako jsou obřady plodnosti, slavnosti ohně a tanec kolem májky.
Během Beltainu pohané věřili, že závoj mezi fyzickým a duchovním světem je tenký, což usnadňuje komunikaci s duchy a předky. Je to také vhodná doba k uctění země a veškerého jejího bohatství, stejně jako k oslavě růstu a obnovy přírody.
 

Oslava ohně

Jedním z nejdůležitějších aspektů Beltainu je oslava ohně. Oheň je představitelem láskyvášně a v tomto období se často používá při rituálech a obřadech. Zapalování svíčekohňů je běžným způsobem oslav Beltainu a uctění energie ohně.
 

PŮVOD SLOVA BELTAIN

Slovo Beltain pochází ze staroirského slova „Bealtaine“, což znamená „jasný oheň„.
Svátek byl spojen se zapalováním ohňů, které byly považovány za symboly sluneční síly a obnovy života.
 

TRADICE

O Beltainu se vyháněl na pastvu dobytek (zatímco o protilehlém svátku Samhain se činil opak). Nejdříve byly uhašeny všechny krby a ohně a poté rozdělán „teine éigen“, tedy živý oheň, rozežhnutý pomocí dvou dřívek, a byly zapáleny dva ohně, mezi kterými byl provázen dobytek, aby byl ochráněn před dobytčím morem a jinými chorobami. Lidé pak mezi ohni procházeli pro přivolání štěstí či vyléčení neplodnosti.
 

RITUÁLY BELTAINU

🌸Zapalte si oheň (nebo svíčku).

🌸Vytvořte si oltář a podpořte energii jara, plodnosti, nových začátků, partnerství a smyslnosti i domácím oltářem.

🌸Vytvořte si květinovou korunu/věneček.

🌸 Podpořte svůj záměr v lásce a partnerství rituálem.

 

JAK SLAVÍTE BELTAIN VY?


Share This